Cennik

Poniższe ceny są cenami netto za stronę rozliczeniową zawierającą w/g statystyki programu Microsoft Word 1800 znaków ze spacjami. Do cen doliczany jest obowiązujący podatek VAT. Podane ceny są cenami orientacyjnymi, a całkowity koszt tłumaczenia zależy od poziomu trudności tekstu, czasu wykonania i tematyki.

W przypadku dużych zleceń cena może być negocjowana indywidualnie. Stali klienci otrzymują rabaty.

Tłumaczenie zwykłe (do 5 stron dziennie)*
Tłumaczenie na język polski 28 zł
Tłumaczenie na język angielski 30 zł
Tłumaczenie specjalistyczne (do 5 stron dziennie)*
Tłumaczenie na język polski 33 zł
Tłumaczenie na język angielski 35 zł
Usługi dodatkowe
Korekta 12 zł
Dopłaty
Tryb pilny (6-10 stron dziennie)* + 40%
Tryb ekspresowy (11-15 stron dziennie)* + 70%
Rękopis + 10%
Skany pisma drukowanego + 10%
Plik PDF + 10%

* nie licząc dnia złożenia zlecenia